Google Translate versus opgeleide vertalers – wat nu?

“Kunstmatige intelligentie verandert het vak van de vertaler, nu software als Google Translate dankzij zelflerende algoritmes sterk is verbeterd. Door specialisatie in moeilijke en gevoelige teksten, kunnen vertalers er echter voor zorgen dat hun rol nog niet is uitgespeeld. „We mogen blij zijn dat machines een deel van het werk overnemen.”
Bron: Telegraaf”

Waar een aantal jaar geleden Google Translate nog nét woorden correct kon vertalen, is het nu al zo ver ontwikkeld dat het in staat is zinnen te vertalen. Maar in hoeverre komt de input overeen met de output? In zekere zin komt een groot deel van de output overeen met de input. Maar bij bepaalde tekstuele aspecten weet Google Translate niet wat het moet doen. Is Google Translate dan wel betrouwbaar genoeg om als adequate vertaalmachine te gebruiken?

“There is a deliberate theme, too. Gaga talks to the camera about everything from her personal relationships to her role as a witch in American Horror Story. As she does, she keeps circling back to the idea that society considers strong women threatening, and that women have to push back and take charge of their own lives. Wandering around her house without make-up, feeding her dogs, she announces that her tolerance for taking rubbish from men is down to zero (BBC, 2017).”

 Wordt door Google Translate vertaald als:

“Er is ook een opzettelijk thema. Gaga praat met de camera over alles, van haar persoonlijke relaties tot haar rol als heks in American Horror Story. Terwijl ze dat doet, blijft ze terugkeren naar het idee dat de maatschappij sterke vrouwen bedreigt , en dat vrouwen terug moeten duwen en de leiding moeten nemen over hun eigen leven. Zwerven rond haar huis zonder make-up, voedt haar honden, ze kondigt aan dat haar tolerantie voor het nemen van afval  van mannen is tot nul.”

Hoewel in de vertaling zeker delen van de tekst sterk overeenkomen met de originele tekst van BBC, staan er ook enorme fouten in. De maatschappij bedreigt natuurlijk geen sterke vrouwen en zodra er gebruik wordt gemaakt van de present continuous weet de online tool al helemaal geen raad. Er is dus zeker nog genoeg te wensen wat betreft uitkomsten. En ook al ontwikkelt het systeem zich steeds verder, vraag ik mij af of het ooit de complete rol van vertaler over kan nemen. Een machine-vertaler zal in de toekomst zeker de tekstuele aspecten van een tekst kunnen aanleren en overnemen, maar het stukje context en kennis van de wereld blijft – waarschijnlijk – achterwege. Waar Google Translate de zin “taking rubbish from men” vertaalt naar “het nemen van afval  van mannen”, weten wij wel beter en lezen wij de Engelse zin als “het aannemen van onzin van mannen“.

Natuurlijk is Google Translate niet één en al negatief: het is een ontzettend handig hulpmiddel als je even een woord wilt vertalen of als je een tekst (in wat voor taal dan ook) wat beter wilt begrijpen. Het geeft namelijk vaak wel de kern van een verhaal en kent ook een enorme woordenschat en heeft zelfs kennis van idiomen. Het nadeel van het gebruiken van Google Translate vertalingen is alleen wel dat de gebruiker genoeg kennis moet hebben van beide talen om eventueel fouten er uit te kunnen halen. Als men de beperkingen kent van Google Translate, kan men ook inschatten hoe het op een goede manier te gebruiken is. Hierover meer in een volgende blogpost.

Mijn advies, als vertaler, is dus vooral: gebruik Google Translate vooral als je even gemakkelijk een individueel woord wilt opzoeken of een anderstalige tekst beter wilt begrijpen – maar zet het niet in voor officiële teksten of andere belangrijkere stukken.

 

2 Replies to “Google Translate versus opgeleide vertalers – wat nu?”

  1. Je slaat de spijker op zijn kop Certaal! Persoonlijk denk ik dat het menselijke aspect nooit kan worden vervangen. Dat maakt ons juist mens en de automatische vertaler hooguit een slimme AI (Artificial Intelligence).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *