Redigeren en Proofreading

Of u nu zelf een tekst vertaalt, heeft laten vertalen of zelf heeft geschreven, het kan nooit kwaad om er een tweede paar ogen naar te laten kijken. Aan de hand van een duidelijke briefing en eventueel brondocument zal ik – in het geval van proofreading – uw tekst nalopen op:

  • Grammaticale correctheid

Wanneer u een uitgebreidere correctie wilt ontvangen – in de vorm van redigeren – dan zal ik uw tekst nalopen op onder andere:

  • Grammaticale correctheid
  • Contextuele correctheid
  • Tone of voice – spreekt de tekst aan voor uw doelgroep?

In beide gevallen ontvangt u een document waarin de wijzigingen te zien zijn en een ‘schoon’ document die gelijk gebruikt kan worden.

Kosten
De kosten voor een vertaling zijn op basis van omvang en specialisatie. Dit kan variëren van € 0,06 tot € 0,10 per woord voor vertalingen en € 0,03 tot € 0,05 per woord voor redigeren. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.